Certifikace

Společnost SCH Stahl Trade s.r.o. v souladu s tradicí mateřské firmy Scholz Edelstahl Essingen GmbH Essingen b. Aalen poskytuje všem zákazníkům své služby v souladu s platnými zákony, předpisy a normami, jakož i s požadavky zákazníků definovanými v příslušných kupních smlouvách.

SCH Stahl Trade s.r.o. je od roku 1998 nositelem certifikátu Systému managementu kvality v souladu s požadavky normy EN ISO 9001, včetně pravidelných ověřovacích auditů prováděných firmou TÜV NORD Czech.

SCH Stahl Trade, s.r.o. a její Politika kvality se zaměřuje na soustavné zvyšování kvality poskytovaných obchodních služeb


Zmocněnec pro jakost

Ing. Luboš Roček
Email:
Telefon/fax: 00420/224 918 370, 00420/224 921 334