Historie

Společnost navazuje na činnost firmy SD-Stahl, s.r.o., Na Výtoni 9, Praha 2, která byla založena 24. 2. 1994 v Hradci Králové (po reorganizacích zápisy v obchodním rejstříku v roce 1994 a 1996) a povolenou obchodní činnost v oblasti obchodování s válcovanými polotovary ke kovárenskému tváření a mechanickému obrábění.

Od roku 1994 byl hlavní program firmy zaměřen na spolupráci s firmami Poldi Kladno, nákup jejich válcovaných výrobků a export pro mateřskou německou firmu Scholz Edelstahl Essingen. Souběžně firma spolupracovala s SD - Obchodní společností Brno v oblasti kovových odpadů a šrotů.

Obě formy spolupráce byly ukončeny v 1. čtvrtletí 1996, kdy firmy Poldi Kladno, a.s., ukončily svou činnost v důsledku útlumu hutní výroby.

Tato skutečnost si vynutila okamžitou změnu nosného programu (spolupráce s firmami Poldi Kladno a export materiálů). Bylo nutno flexibilním marketinkem hledat nové zákazníky ke spolupráci v oblasti chybějících druhů válcovaných materiálů v ČR a SR ke kovárenskému a mechanickému zpracování a realizovat jejich potřeby importem přes sklad mateřské firmy Scholz Edelstahl, Essingen. Tato oblast činnosti byla doplňována obchodní činností v oblasti konstrukčních válcovaných profilů, betonářských ocelí a šrotů.