Perspektivy

Obchodní činnost společnosti bude nadále směrovat k maximálnímu uspokojení současných obchodních partnerů - kováren a strojírenských podniků v ČR a SR.

Tuto činnost je nutno dále rozvíjet k cílovému stavu:

  • min. 6 - ti stálých obchodních partnerů - kováren a strojírenských podniků v měsíčním systémovém odběru 100 - 200 tun legovaných, vysoce legovaných a antikorozních ocelí,
  • spolupráci zaměřit na nákup kovového odpadu a šrotů od obchodních partnerů a tím minimalizovat rizika neplnění fakturovaných úhrad dodaných materiálů,
  • flexibilní spoluprací reagovat na potřeby ostatních obchodních partnerů s krátkou dobou dodání požadovaných materiálů,
  • marketinkovým průzkumem určit potřebnou rezervu opakujících se požadavků na materiály pro sklady firmy a tím vytvořit možnosti na realizaci okamžitých dodávek z našeho skladu,
  • zajistit zvýšení technických parametrů v souladu s požadavky zákazníků u dodávaných válcovaných materiálů (tepelné zpracování, loupání, broušení, atd.),
  • uplatnit se na trhu zápustkových výkovků a volných výkovků.

Pro realizaci těchto cílů stabilizovat obchodní kontakty s dosavadními partnery a aktivní marketinkovou činností hledat nové partnery společnosti SCH Stahl Trade, s.r.o.